logo

spracovanie ÚČtovnÍctva a miezd, ÚČtovnÉ a podnikateľské poradenstvo.

„Poskytujeme kompletný balík služieb pre podnikanie. Chcete začať podnikať?
Obráťte sa na nás.“

uŽ viac ako 13 rokov s vami

Pridajte sa aj Vy k našim spokojným klientom. Poskytujeme služby pre živnostníkov, malé a stredné firmy z rôznych odvetví (stavebné spoločnosti, obchodné spoločnosti, ubytovacie zariadenia, reštaurácie, kaviarne a pod.).

 

ÚČtovnÉ a podnikateĽskÉ poradenstvo

Každému nášmu klientovi poskytujeme bezplatné účtovné a podnikateľské poradenstvo pre zefektívnenie podnikania.

Služby

01

spracovanie ÚČtovnÍctva

02

SPRACOVANIE MIEZD

03

ÚčTOVNÉ A PODNIK. PORADENSTVO

O spoločnosti


Spoločnosť NTS Finance, s. r. o. pôsobí na trhu od roku 2009. Za ten čas využilo naše služby pri rozbehnutí vlastného podnikania množstvo klientov. Naše služby ale nekončia len spracovaním účtovníctva a miezd.

Každý začínajúci podnikateľ sa vie dobre orientovať vo svojej profesii, avšak väčšinou neovláda celú problematiku fungovania spoločností v SR. Z tohto dôvodu ponúkame každému nášmu klientovi bezplatné poradenstvo nad rámec našich služieb, nakoľko vieme, že sledovať množstvo stále sa meniacich zákonov a nariadení môže byť v dnešnej dobe pre začínajúceho podnikateľa veľmi zdĺhavé a problematické.

Pre bezproblémové podnikanie ponúkame našim klientom kompletné služby v oblasti podnikania, od konzultácie prvotných plánov pred začatím podnikania, cez účtovné a podnikateľské poradenstvo v priebehu podnikania až po kompletné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy spoločnosti. Vy sa len plne sústredíte na svoje podnikanie, ostatné zariadime my.

Spoločnosť NTS Finance, s. r. o. sa zaoberá nasledovnými činnosťami:

  • externé spracovanie účtovníctva
  • kompletné spracovanie miezd
  • účtovné a podnikateľské poradenstvo

Spoločnosť NTS Finance, s. r. o. neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. V prípade, ak sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať (notári, advokáti). Spoločnosť NTS Finance, s. r. o. poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto stránka neposkytuje právne rady, ani právne služby a teda nemôžu byť za také považované.