logo

Účtovníctvo

Spoločnosť NTS Finance, s. r. o. sa zameriava na externé spracovanie účtovníctva pre živnostníkov, malé a stredné firmy. Cieľom je dosiahnuť spokojnosť klientov a odbremeniť ich od spracovania účtovnej a mzdovej agendy.

Výhody externého spracovania účtovníctva sú jednoznačne v nižších nákladoch v porovnaní s nákladmi, ktoré by ste vynaložili na zamestnávanie účtovníka (mzda, odvody, účtovný software a pod.). Pri externom spracovaní účtovníctva Vám odpadajú starosti so sledovaním novelizovaných zákonov, zmien týkajúcich sa účtovníctva a taktiež dôležitých termínov pre podanie daňových priznaní, hlásení, prehľadov a potvrdení, nakoľko všetko má na starosti externá účtovná firma.

Jednoduché účtovníctvo

 • zaúčtovanie všetkých dokladov,
 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,
 • evidencia prijatých a vydaných faktúr,
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH,
 • evidencia majetku,
 • ročná uzávierka účtovníctva,
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO

Podvojné účtovníctvo

 • zaúčtovanie všetkých dokladov,
 • vedenie účtovného denníka,
 • vedenie hlavnej knihy,
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,
 • evidencia prijatých a vydaných faktúr,
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH
 • evidencia majetku,
 • ročná uzávierka účtovníctva,
 • daňové priznanie k dani z príjmov PO

Mzdy a personalistika

 • spracovanie miezd,
 • vedenie mzdovej a personálnej agendy,
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov,
 • spracovanie mesačných výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 • spracovanie mzdových listov,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Dane

 • spracovanie daňových priznaní k DPH, kontrolných a súhrnných výkazov DPH,
 • spracovanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO

Štatistika, grafy a prehľady

 • obraty účtov,
 • mesačná ziskovosť,
 • mesačná fakturácia,
 • mesačné zmeny stavu účtov,
 • mesačné zmeny stavu pokladní,
 • prehľad osobných nákladov,
 • prehľad miezd

Cenník účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo - paušálne

Jedná sa o paušálne ceny za 1 mesiac v závislosti od množstva položiek v účtovníctve klienta a od jeho postavenia k DPH.

 • neplatca DPH - menej ako 100 položiek/mesiac: 59,- EUR bez DPH
 • neplatca DPH - od 100 do 200 položiek/mesiac: 118,- EUR bez DPH
 • neplatca DPH - od 200 do 300 položiek/mesiac: 177,- EUR bez DPH
 • platca DPH - menej ako 100 položiek/mesiac: 69,- EUR bez DPH
 • platca DPH - od 100 do 200 položiek/mesiac: 138,- EUR bez DPH
 • platca DPH - od 200 do 300 položiek/mesiac: 207,- EUR bez DPH

 • cena zahŕňa kompletné spracovanie účtovníctva vrátane účtovnej závierky a daňového priznania
 • mesačné prehľady Vášho hospodárenia v grafickom prevedení na Váš e-mail

Jednoduché účtovníctvo - položkovo

 • neplatca DPH - zaúčtovanie jednej účtovnej položky: 0,75 EUR bez DPH
 • platca DPH - zaúčtovanie jednej účtovnej položky: 0,80 EUR bez DPH

 • cena nezahŕňa účtovnú závierku, daňové priznanie k dani z príjmov FO a daňové priznanie k DPH (pri platcoch DPH)
 • spracovanie daňového priznania k DPH: 20,- EUR bez DPH
 • spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov FO: 149,- EUR bez DPH

Podvojné účtovníctvo - paušálne

Jedná sa o paušálne ceny za 1 mesiac v závislosti od množstva položiek v účtovníctve klienta a od jeho postavenia k DPH.

 • neplatca DPH - menej ako 100 položiek/mesiac: 69,- EUR bez DPH
 • neplatca DPH - od 100 do 200 položiek/mesiac: 138,- EUR bez DPH
 • neplatca DPH - od 200 do 300 položiek/mesiac: 207,- EUR bez DPH
 • platca DPH - menej ako 100 položiek/mesiac: 85,- EUR bez DPH
 • platca DPH - od 100 do 200 položiek/mesiac: 170,- EUR bez DPH
 • platca DPH - od 200 do 300 položiek/mesiac: 255,- EUR bez DPH

 • cena zahŕňa kompletné spracovanie účtovníctva vrátane účtovnej závierky a daňového priznania
 • mesačné prehľady Vášho hospodárenia v grafickom prevedení na Váš e-mail

Podvojné účtovníctvo - položkovo

 • neplatca DPH - zaúčtovanie jednej účtovnej položky: 0,80 EUR bez DPH
 • platca DPH - zaúčtovanie jednej účtovnej položky: 0,90 EUR bez DPH
 • cena nezahŕňa účtovnú závierku, daňové priznanie k dani z príjmov PO a daňové priznanie k DPH (pri platcoch DPH)
 • spracovanie daňového priznania k DPH: 20,- EUR bez DPH
 • spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO: 149,- EUR bez DPH

Mzdy a personalistika

 • spracovanie a výpočet mzdy TPP / zamestnanec: 9,- EUR bez DPH
 • spracovanie a výpočet mzdy DVP, DPČ, DBPŠ / zamestnanec: 8,50 EUR bez DPH

 • mesačné prehľady osobných nákladov v grafickom prevedení na Váš e-mail

Dane

 • daňové priznanie k dani z príjmu FO typ A: 19,- EUR bez DPH
 • daňové priznanie k dani z príjmu FO typ B: 49,- EUR bez DPH
 • daňové priznanie k dani z príjmu PO: 149,- EUR bez DPH

Štatistika, grafy a prehľady

 • obraty účtov,
 • mesačná ziskovosť,
 • mesačná fakturácia,
 • mesačné zmeny stavu účtov,
 • mesačné zmeny stavu pokladní,
 • prehľad osobných nákladov,
 • prehľad miezd

 • všetky mesačné prehľady v grafickom a číselnom prevedení na Váš e-mail zdarma
"Využite aj Vy výhody externého spracovania účtovníctva a plne sa sústreďte na svoje podnikanie."